Prospekt


Skjerva 2 A, Ørsta
Sjølveigarhusvære med flott utsikt
4 soverom

Verdivurdering
Selt

kr 2.525.000,-
Seljebakken 17, Volda
Bustadeigedom på Hauane - Solrikt

Verditakst
Selt

kr 2.300.000,-
kr 3.300.000,-
Strandgata 15 E, Ørsta
Ørsta brygge - Leilegheit i 2. etasje

Verditakst
Selt

kr 1.700.000,-
kr 1.700.000,-
Gamletunvegen 13 A, Volda
Sjølveigarhusvære i roleg og attraktivt område

Verditakst
Selt

kr 1.950.000,-
Ristevegen 9 B, Volda
Sentrumsnært sjølveigarhusvære
i 1. etasje

Verditakst
Selt

kr 1.980.000,-
kr 2.200.000,-
Dalevegen 68, Ørsta
Bustadeigedom med to bueiningar og stor tomt

Verditakst
Selt

kr 2.150.000,-
Sivert Aarflot-vegen 20, Volda
Egset - Bustadeigedom med naust

Prisvurdering
Selt

kr 3.250.000,-
Hytte på Krøvelseidet, Ørsta
Hytte i svært god stand og i attraktivt turområde

Verdivurdering
Selt

kr 1.050.000,-
Einekroken 7, Ørsta
Attraktiv einebustad - Mosmarka

Verditakst
Selt

kr 2.970.000,-
kr 3.600.000,-
Ottamarka 23, Volda
Husvære i sentralt og attraktivt område

Verditakst
Selt

kr 2.325.000,-
Einevegen 13 D, Ørsta
Sjølveigarhusvære

Verditakst
Selt

kr 1.775.000,-
kr 1.770.000,-
Kårstadvegen 7, Volda
Sentralt plassert einebustad

Verditakst
Selt

kr 2.190.000,-
Einebustad på Lauvstad, Volda
Einebustad sentralt på Lauvstad med
flott utsikt

Verdivurdering
Selt

kr 1.250.000,-
Gamlevegen 7, Ørsta
Einebustad sentralt plassert i etablert
bustadområde

Verditakst
Selt

kr 1.300.000,-
Bergshagen 13, Volda
Attraktiv einebustad i solrikt og
barnevennleg område

Verditakst
Selt

kr 3.250.000,-
Smiebakken 8, Volda
Einebustad

Verditakst
Selt

kr 1.580.000,-
Egset, Volda
Bustadeigedom med naust og
utmarksteigar

Verditakst
Selt

kr 1.550.000,-
Mosmarkvegen 7 B, Ørsta
Sjølveigarbustad i rekke

Verditakst
Selt

kr 1.950.000,-
Fransvegen 3, Volda
Einebustad med utleige

Verditakst
Selt

kr 2.590.000,-
kr 2.510.000,-
Røysbakken 16, Volda
Einebustad

Verditakst
Selt

kr 1.250.000,-
Vidjevegen 15 D, Volda
Sjølveigarleilegheit i 2. etasje

Verdivurdering
Selt

kr 1.650.000,-